Opslag of loodsen

Op industrieterrein ‘Schenkenschans’ in Leeuwarden beschikt Gosliga BV over een koel- en vrieshuis. Hier kunnen relaties permanent of juist voor een korte(re) periode ruimte huren voor het geconditioneerd opslaan van, vooral, voedingsmiddelen. Ook de overslag van koel- en vriesproducten voor de Waddeneilanden vindt hier plaats. Cliënten kunnen hier tevens hun (tijdelijke) overcapaciteit aan voorraden kwijt. Ook hier laat Gosliga BV zich van haar flexibele kant zien! Of het nu voor korte of langere tijd is, om grote of kleine voorraden gaat, Gosliga BV verkoopt geen ‘nee’!

Naast een koel- en vrieshuis beschikt Gosliga BV in Leeuwarden op hetzelfde industrieterrein, maar ook op industrieterrein ‘de Hemrik’, eveneens over droge opslag en verhuurbare loodsen. De opslag-en bedrijfsruimten kunnen tijdelijk of voor langere perioden worden gehuurd dan wel gebruikt worden als productieruimte c.q. werkplaats. De panden zijn voorzien van kantoor- en kantinefaciliteiten, hebben palletstellingen en er is een heftruck aanwezig.

Pratend over op- en overslag is er bij Gosliga véél, zo niet alles mogelijk:

  • koel- en vries opslagcapaciteit van  +5 °C tot -20 °C.
  • op- en overslag capaciteiten.
  • geïsoleerde, verwarmde en droge loodsen.
  • loodsen ook inzetbaar als productieruimte c.q. werkplaats.
  • volledige facilitering.