Silovervoer

Silovervoer

Aan het vervoer van levensmiddelen en grondstoffen voor de levensmiddelen- en diervoederindustrie worden speciale eisen gesteld. Voor elk soort...

Koel- vriestransport

Koel- vriestransport

Behalve het (tijdelijk) opslaan van koel- en vriesproducten voor derden, vervoert Gosliga BV -conform de richtlijnen van HACCP - gekoelde of...

Opslag of loodsen

Opslag of loodsen

Op industrieterrein ‘Schenkenschans’ in Leeuwarden beschikt Gosliga BV over een koel- en vrieshuis. Hier kunnen relaties permanent of juist...

Na meer dan 100 jaar nog springlevend

Gosliga Transportbedrijf BV

In de positieve betekenis is Gosliga BV nog een onderneming ‘van de oude stempel’. Een begrip dat feitelijk staat voor een gedegen werkwijze alsmede de aandacht voor en een grote betrokkenheid bij materieel, lading en klant. 

De geschiedenis gaat ruim een eeuw terug, naar de eeuwwisseling van 1900. In dat jaar startte Pier Gosliga met vervoer per beurtschip, 'melkboot' en paard en wagen. Wat begon met het vervoer van stro, melk en andere regionale goederen, groeide in de loop der jaren uit tot een middelgroot internationaal – vooral – springlevend transportbedrijf met de nadruk op silogoederenvervoer. 

Gosliga BV is nauw verweven met het dorp Giekerk, waar het bedrijf een riante en prima uitvalsbasis heeft. Enkele jaren geleden is er een groot afsluitbaar terrein achter het bedrijf aangekocht. Hier worden de wagens onderhouden, gereinigd en gestald als ze buiten dienst zijn.
 

Enkele opmerkelijke jaartallen in de geschiedenis van het bedrijf:

  • 1900: Grondlegger Pier Gosliga start met goederenvervoer per beurtschip, melkboot en paard en wagen.
  • 1929: De aanschaf van de eerste vrachtwagen door Pieter en Regnerus Gosliga is een feit. De beide broers handelen in hooi, stro en brandstof.
  • 1955: Pier Gosliga, kleinzoon van de oprichter, pioniert in het buitenland. Hij start het eerste internationale vervoer, waarna ook tank- en bulktransport snel hun intrede doen. Aansluitend volgt het vervoer van bouwmaterialen en containers.
  • 1978: Gosliga BV is uitgegroeid tot een volwassen transportbedrijf. Vervoer vindt voor een groot deel plaats in Nederland. Daarnaast wordt meer en meer gereden op de overige Benelux-landen, Duitsland,Frankrijk, Spanje en Scandinavië.
  • 1980: in Leeuwarden wordt het eerste, goed geoutilleerde op- en overslagbedrijf in gebruik genomen.
  • 2000: Gosliga BV Internationaal Transportbedrijf en Op-en overslagbedrijf viert het 100-jarige bestaan. Het bedrijf biedt werk aan ca.35 werknemers uit de directe omgeving van Giekerk. Aan het hoofd staan Sjoukje de Jong-Gosliga en Regnerus Gosliga.

Foto's