Silovervoer

Aan het vervoer van levensmiddelen en grondstoffen voor de levensmiddelen- en diervoederindustrie worden speciale eisen gesteld. Voor elk soort transport zet Gosliga BV speciale silo-opleggers in, die voldoen aan zowel de door het Productschap Diervoeder in de GMP+ regeling gestelde eisen, als ook aan de richtlijnen van HACCP. Binnen het silovervoer gaat het ondermeer om het transport van cement, kalk, schelpen, zout (food en non-food), soda, diervoeder- en levensmiddelen grondstoffen.